Nationaal Mantelzorg-onderzoek 2023

Bekijk de highlights
Het Nationaal Mantelzorgonderzoek 2023

Mantelzorg & het nieuwe kabinet

Aanvullend onderzoek november 2023

Het recente aanvullende Nationaal Mantelzorgonderzoek, schijnt een nieuw licht op de standpunten en ervaringen van mantelzorgers in de aanloop naar de verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet. 

Bekijk de resultaten
Verkiezingen

Mantelzorg: vergoedingen & overheid

Senior bezorgd over financiële administratie.

Bekendheid van vergoedingen

Ruim 60% van de mantelzorgers is niet op de hoogte of zij in aanmerking komt voor financiële vergoedingen die door de overheid of de zorgverzekeraar worden geboden. 17% geeft aan dat zij niet weet waar te beginnen bij het aanvragen van een vergoeding.
waardering

Persoonsgebonden Budget

Slechts 1% van de mantelzorgers noemt het persoonsgebonden budget (PGB) als vorm van hulp vanuit de overheid in 2023, vergeleken met 6% in 2022.
zorgverlof

Wet maatschappelijke ondersteuning

6% van de mantelzorgers noemt Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) als overheidshulp. Uit vergelijk met het onderzoek in 2022 is te concluderen  dat dat gelijk is gebleven. 
Het Torentje in Den Haag

Waardering overheid

Op de vraag welke waardering (cijfer) mantelzorgers geeft driekwart van de deelnemers een dikke onvoldoende dat zorgt voor een gemiddelde waardering van 4,3. Steun vanuit de werkgever wordt gemiddeld gewaardeerd met een 5.
Zorgverzekering symbolen

Aanvullende zorgverzekering

70% van de ondervraagden weet niet of zijn of haar zorgverzekeraar een vergoeding voor aanvullende mantelzorg aanbiedt via een aanvullend pakket. Bijna 80% zou andere mantelzorgers en hulpbehoevenden aanraden om een zorgverzekering af te sluiten die past bij die ondersteuning en hulpvraag.
hybride

Persoonlijke vergoedingen

Slechts 1 op de 3 mantelzorgers weet of zij of hun naasten in aanmerking komen voor een vergoeding. Ruim 70% geeft aan niet te hebben onderzocht of zij in aanmerking komt voor een vergoeding. 17% weet niet waar zij moet beginnen.

Mantelzorg voor uw naasten

Het grootste deel van de respondenten (38%) geeft aan gemiddeld 7 dagen in de week langs te gaan bij degene aan wie de mantelzorg wordt verleend. 142 respondenten besteden wekelijks meer dan 36 uur aan de zorg. Ruim 18%van de respondenten gaat gemiddeld 1 keer per week langs bij een naaste om mantelzorg te verlenen en 17 % doet dit gemiddeld 2 dagen per week.

Staafdiagram met een aantal dagen ondersteuning per week
steun

Impact van de zorg

Bijna alle deelnemers verwachten dat mantelzorgers zich zorgen maken over hun hun gezondheid (94%) en ook twijfelen of de zorg die zij verlenen wel de juiste is (88%). Datzelfde geldt voor het vragen van hulp. Ook hier is een hoog percentage (88%) meetbaar van deelnemers die denken dat mantelzorgers moeite hebben met het vragen van hulp. 

 

mentale klachten

Voorlichting over mantelzorg

Bijna elke deelnemer (94%) denkt dat mantelzorgers behoefte hebben aan advies over mantelzorg. Ruim 70% van de ondervraagden denkt gebaat te zijn bij een korte cursus over mantelzorg. 15% geeft aan dat een mantelzorger daar geen tijd voor heeft. 41% denkt dat een cursus het beste online gegeven kan worden. Bijna de helft ziet de overheid (gemeenten) als de aangewezen partij om deze cursussen aan te bieden.

 

Staafdiagram met percentages over voorlichting

Mantelzorg combineren met werk blijft moeilijk

Ook dit jaar werd duidelijk dat veel mantelzorgers moeite hebben om deze zorg en werk te combineren. 63% van de werkenden geeft aan zich niet gesteund te voelen door haar werkgever.  Zo'n 15% van de werknemers geeft aan zich het afgelopen jaar ziek te hebben gemeld. Bijna 20% heeft vrij genomen vanwege tijdgebrek en slechts 4% heeft zorgverlof aangevraagd. Het valt op dat werknemers zorgverlof aanreiken als tip voor werkgevers om mantelzorgers meer te ondersteunen.

 

Werkdruk mantelzorger

Over de deelnemers van het Nationaal Mantelzorgonderzoek

De mantelzorgers die deelnamen aan het onderzoek zijn afkomstig uit alle Nederlandse provincies. 71% van de ondervraagden is vrouw. De gemiddelde leeftijd van de mantelzorgers is 52 jaar. Van hen is 48% gepensioneerd en 44% werkend of studerend. Meer dan de helft woont samen zonder (thuiswonende) kinderen. Een kwart woont alleen en een zevende woont met kinderen thuis.

De meeste mantelzorgers (45 %) zorgen voor hun ouder en ruim een kwart draagt zorg voor hun partner. Meer dan de helft draagt de zorg samen met een ander. Een kwart draagt de zorg alleen. Gemiddeld leveren de ondervraagden op dit moment al 8 jaar lang mantelzorg en 81 % verwacht dit de rest van zijn of haar leven te moeten doen. Een ruime helft van de personen voor wie wordt gezorgd ontvangt ook thuiszorg.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Laat het ons weten en wij helpen u graag verder.

Uw inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u richten aan media@seniorservice.nl.

Lees hier het persbericht

Het Nationaal Mantelzorgonderzoek is tot stand gekomen door

 

Senior Service Hello24/7 De Haagse Hogeschol
Over Senior Service